Zdalne usługi informatyczne

W celu uzyskania zdalnej odpłatnej usługi informatycznej, należy skontaktować się naszym Biurem Obsługi Klienta tel. 58 770 27 10

Opłata za usługę informatyczną wynosi 130 zł/godzina brutto (płatne z góry)

Aplikacja do zdalnej pomocy jest dostępna pod adresem https://itgrafik.pl/pomoc.exe